Cảm ơn bạn đã quan tâm và truy cập vào UEZ Markets. Thỏa thuận này được thực hiện giữa bạn (Khách hàng) và UEZ Markets (Chúng tôi) và quy định các điều kiện và điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định trong thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

  1. Sử dụng trang web

Bạn cam kết sẽ sử dụng trang web của chúng tôi một cách hợp pháp và chỉ với mục đích thông tin. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nội dung trên trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại hay không đúng mục đích đã được quy định.

  1. Bảo mật

UEZ Markets cam kết bảo vệ thông tin của khách hàng và sử dụng thông tin đó một cách hợp lý và chính xác. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của khách hàng. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ công cụ hay phương tiện nào để xâm nhập vào trang web của chúng tôi.

  1. Nội dung

UEZ Markets sẽ đảm bảo rằng tất cả các nội dung được cung cấp trên trang web của chúng tôi là đầy đủ và chính xác. Chúng tôi cũng có thể sửa đổi bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi mà không cần thông báo trước.

  1. Sản phẩm và dịch vụ

UEZ Markets cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trên trang web của chúng tôi như một cách để cung cấp thông tin. Bất kỳ quyết định mua sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi sẽ là quyết định của khách hàng và UEZ Markets sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.

  1. Pháp luật

Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật của quốc gia mà UEZ Markets hoạt động và mọi tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật đó.

  1. Thay đổi thỏa thuận

UEZ Markets có quyền thay đổi thỏa thuận này bất cứ lúc nào và các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi được đăng tải sẽ được coi là chấp nhận các thay đổi đó.

  1. Giới hạn trách nhiệm

UEZ Markets sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang web của chúng tôi. Bạn cam kết sẽ tự chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình khi sử dụng trang web của chúng tôi.

  1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang web của UEZ Markets, bao gồm nhưng không giới hạn đến tên thương hiệu, logo, nội dung trên trang web, đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên sở hữu bản quyền đối với chúng tôi. Khách hàng cam kết sẽ không sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép bằng văn bản của UEZ Markets.

  1. Kết thúc thỏa thuận

UEZ Markets có quyền chấm dứt thỏa thuận này và cấm bạn truy cập vào trang web của chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận này.

Chúng tôi rất cảm kích sự hỗ trợ và sự tin tưởng của khách hàng đối với UEZ Markets. Chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng nhất cho khách hàng của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​về thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.