Chính sách cookies của uezmarket.io

Cảm ơn bạn đã truy cập vào uezmarket.io. Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm truy cập của bạn trên trang web của chúng tôi. Chính sách cookies này giải thích về các loại cookies chúng tôi sử dụng, mục đích của chúng và cách bạn có thể kiểm soát các cookie.

  1. Cookies là gì? Cookies là những tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web. Cookies thường được sử dụng để làm cho trang web hoạt động tốt hơn, hoặc cung cấp thông tin về cách người dùng tương tác với trang web.
  2. Các loại cookies chúng tôi sử dụng và mục đích của chúng a. Cookies cần thiết: Đây là các cookies bắt buộc để trang web hoạt động đúng cách. Chúng giúp cho trang web hiển thị đúng ngôn ngữ và cung cấp các tính năng cơ bản như truy cập vào tài khoản của bạn và lưu trữ các sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

b. Cookies chức năng: Chúng tôi sử dụng các cookies này để cung cấp các tính năng bổ sung cho trang web, chẳng hạn như lưu trữ thông tin đăng nhập của bạn và cho phép bạn lưu trữ thông tin địa chỉ để bạn không cần phải nhập lại chúng mỗi khi bạn truy cập trang web.

c. Cookies phân tích: Chúng tôi sử dụng các cookies phân tích để hiểu cách người dùng tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng giúp chúng tôi cải thiện trang web của chúng tôi bằng cách hiển thị nội dung phù hợp và cải thiện trải nghiệm người dùng.

  1. Thông tin cookie của bên thứ ba Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookies của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi để cung cấp các tính năng bổ sung, nhưng chỉ khi bạn cho phép. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng Google Analytics để phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.
  1. Cách kiểm soát các cookie Bạn có thể kiểm soát việc sử dụng cookies trên trình duyệt của bạn. Bằng cách chỉnh sửa cài đặt trên trình duyệt, bạn có thể từ chối hoặc xóa cookies. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối sử dụng cookies, một số tính năng trên trang web của chúng tôi có thể không hoạt động đúng cách.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các cookie và cách kiểm soát chúng, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi để xem chi tiết hơn.

  1. Sửa đổi chính sách cookie Chúng tôi có thể thay đổi chính sách cookie của mình từ thời điểm này đến thời điểm khác và sẽ đăng thông báo về bất kỳ thay đổi nào trên trang web của chúng tôi. Chính sách cookie mới sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web của chúng tôi.
  2. Liên hệ Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách cookie của chúng tôi hoặc việc sử dụng cookies trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected]. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất có thể.