Chào mừng đến với uez markets! Trang điều khoản và điều kiện này sẽ điều chỉnh việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi và quy định quyền và trách nhiệm của bạn khi sử dụng website của chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây.

Đăng ký tài khoản

1.1. Để truy cập vào các dịch vụ của uezmarkets, bạn cần phải đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi và cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ.

1.2. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình và không được chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai khác.

1.3. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ hoạt động nào vi phạm các điều khoản và điều kiện này hoặc có vấn đề bảo mật nghiêm trọng liên quan đến tài khoản của bạn, chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc đóng tài khoản của bạn mà không cần thông báo trước.

Sử dụng dịch vụ của uezmarkets

2.1. Bạn cam kết sử dụng dịch vụ của uezmarkets theo các quy định pháp luật hiện hành và không thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm các quy định đó.

2.2. Bạn cam kết không thực hiện bất kỳ hành động nào gây ảnh hưởng đến hoạt động của uezmarkets hoặc các người dùng khác.

2.3. uezmarkets có quyền hạn chế hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ tới bạn nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

Quyền sở hữu trí tuệ

3.1. uezmarkets sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung và dịch vụ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

3.2. Bạn không được sao chép, sửa đổi hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung hoặc dịch vụ của

uezmarkets cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc phi thương mại nào mà không được phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Chính sách bảo mật

4.1. uezmarkets cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu.

4.2. Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ để cung cấp dịch vụ và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài khoản của bạn.

4.3. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc theo quy định pháp luật hiện hành.

Thay đổi và cập nhật điều khoản và điều kiện

5.1. uezmarkets có quyền thay đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

5.2. Việc sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi được áp dụng sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới này.

Giới hạn trách nhiệm

6.1. uezmarkets không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

6.2. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các liên kết đến các trang web của bên thứ ba.

Luật áp dụng

7.1. Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

7.2. Bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi sẽ được giải quyết thông qua các pháp luật Việt Nam.

Cảm ơn bạn đã đọc trang điều khoản và điều kiện của uezmarkets. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.